Meteen naar de inhoud

Strafrecht

STRAFRECHT

Als u te maken krijgt met het strafrecht komt er veel op u af, vooral wanneer u vast komt te zitten. Jagesar Advocatuur staat u tijdens de strafzaak bij op juridisch vlak, maar ook bij alle andere zaken die op u afkomen.

Het strafrecht kan zeer ingrijpende gevolgen hebben in het leven van de burger. Vanwege het ingrijpende karakter van het strafrecht zijn de rechten en bevoegdheden van de overheid (het Openbaar Ministerie) en de burger bij wet bepaald.

Het Openbaar Ministerie verdenkt u van een strafbaar feit en besluit u strafrechtelijk te vervolgen. Het gevolg daarvan is dat aan de rechtbank wordt gevraagd om aan u een geldboete, taakstraf, maatregel of gevangenisstraf op te leggen. Voordat de rechtbank tot een uitspraak kan komen, moet sprake zijn van voldoende wettig en overtuigend bewijs, een strafbaar feit en een strafbare dader. Voor de daadwerkelijke strafoplegging worden uw persoonlijke omstandigheden bij de beoordeling daarvan betrokken.

Vanwege het ingrijpende karakter van het strafrecht moeten alle bevoegdheden van het Openbaar Ministerie op een rechtmatige wijze zijn ingezet, is dat niet het geval dan kan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard, kan strafvermindering volgen of uitsluiting van bewijsmiddelen. Twijfelt u daaraan en wenst u zich te laten verdedigen in uw strafzaak, dan is het van groot belang dat u tijdig een gespecialiseerde advocaat daarvoor inschakelt.

mr. R.G. Jagesar is gespecialiseerd in het strafrecht en kan u bijstaan in de volgende situaties:

  • U zult worden verhoord door de politie;
  • U bent aangehouden;
  • U bent verdachte;
  • U bent gedagvaard om bij de politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank te verschijnen
  • U wenst hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank;
  • U bent opgeroepen voor een OM-hoorzitting;
  • U heeft een strafbeschikking ontvangen en u wilt daartegen in verzet gaan;
  • Uw rijbewijs is ingevorderd;
  • U wenst een klaagschrift voor de inbeslaggenomen goederen in te dienen;
  • U wenst schadevergoeding omdat u bent vrijgesproken of omdat uw zaak is geseponeerd.

Voor meer informatie of vragen over uw strafzaak neemt u contact op met Jagesar Advocatuur via 070-2002088 of 06-17307534. Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar info@jagesar-advocatuur.nl. Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.