Meteen naar de inhoud

Personen- en familierecht

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht is bij uitstek het rechtsgebied waar emoties hoog kunnen oplopen. Deze emoties leiden tot conflicten die weer tot juridische procedures kunnen leiden. Het voorkomen van een procedure of zoveel mogelijk vooraf regelen, scheelt u tijd, kosten en energie. Jagesar Advocatuur kan u daarbij dan ook bijstaan.

Het personen- en familierecht is een rechtsgebied binnen het burgerlijk recht dat zich kenmerkt door de juridische gevolgen van afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding in de hoedanigheid van familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Er zijn tal van wetten, verdragen, rechterlijke uitspraken en overige regelgeving die van toepassing zijn op het persoenen- en familierecht.

Een aantal voorbeelden van onderwerpen die onder het personen- en familierecht vallen zijn wijziging van de huwelijkse voorwaarden, het wijzigen van uw naam, adoptie, de erkenning of ontkenning van het vaderschap en omgangsregelingen. Met betrekking tot scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap geeft het personen- en familierecht regels voor de procedure, boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap en pensioenafspraken.

Wie te maken krijgt met het personen- en familierecht zal ook te maken krijgen met hevige emoties die daarmee gepaard gaan. Het is goed om te beseffen dat deze emoties vaak niet leiden tot het gewenste resultaat en het uiten daarvan soms een negatief effect op uw zaak heeft. Het is daarom van belang om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht én die daarbij oog heeft voor u(w emoties). mr. R.G. Jagesar is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en zet zich in voor een optimaal resultaat.

Jagesar Advocatuur kan u bijstaan in de volgende situaties:

  • Het wijzigen van uw naam;
  • Het indienen van een echtscheidingsverzoek of ontbinding van het geregistreerd partnerschap of het regelen van de verbreking van de samenwoning;
  • Het treffen van voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de echtscheidingsprocedures (waaronder het gebruiksrecht woning, toevertrouwing van de kinderen, omgangsregelingen en alimentatiezaken);  
  • De boedelverdelingen tussen partners na echtscheiding of beëindiging van de samenwoning;
  • De erkenning of ontkenning van het vaderschap;
  • De vaststelling van het gezag over uw kinderen of de ontheffing of ontzetting daarvan;
  • De vaststelling van een omgangsregeling of een geheel ouderschapsplan;
  • De vaststelling van partner- of kinderalimentatie of bijstandsverhaalzaken;
  • Verweer voeren tegen de ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing;

Voor meer informatie of vragen over uw zaak neemt u contact op met Jagesar Advocatuur via 070-2002088 of 06-17307534. Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar info@jagesar-advocatuur.nl. Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.