Meteen naar de inhoud

Penitentiair recht

PENITENTIAIR RECHT

Als u al te maken heeft gehad met het strafrecht en u inmiddels vast komt te zitten, valt u onder het penitentiair recht. Vanuit de gevangenis lijkt het gevoel van onmacht en hulpeloosheid te heersen, omdat u beperkt lijkt in het halen van recht. Jagesar Advocatuur kan u echter ook na de strafzaak bijstaan.

Indien aan u een gevangenisstraf is opgelegd en u zit die uit in een gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek, dan gelden er regels waaraan de overheid zich dient te houden in de omgang met gedetineerden. Deze regels zien op de bescherming van de rechten en belangen van een gedetineerde en de bijstand in beklag- en beroepszaken.

In de inrichting kunnen er geschillen ontstaan over de rechten, een opgelegde sanctie of een opgelegde maatregel. Ook kan door een gevangenisdirecteur of selectiefunctionaris van het ministerie van Justitie een beslissing zijn genomen waarmee u het niet eens bent. Denk daarbij onder andere aan een overplaatsing naar een andere inrichting, plaatsing in een isoleercel, structurele weigering van uw bezoek of beëindiging van uw penitentiair programma.

Tegen deze beslissing kunt u uw beklag indienen bij de Commissie van Toezicht (CvT) en direct om schorsing van de beslissing vragen bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De termijn voor het indienen van uw beklag is maar 7 dagen, wees daarom op tijd! De Commissie van Toezicht (CvT) kan besluiten uw klacht niet-ontvankelijk te verklaren, gegrond te verklaren of ongegrond te verklaren.

Bent u het niet eens met de beslissing van de Commissie van Toezicht (CvT)dan kunt u een beroepsprocedure bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) starten. Ook hiervoor geldt een korte termijn van 7 dagen na ontvangst van de uitspraak van de Commissie van Toezicht (CvT). Nadat u een uitspraak van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft ontvangen, kunt u daartegen geen rechtsmiddel meer instellen.

mr. R.G. Jagesar is gespecialiseerd in het strafrecht en penitentiair recht en kan u bijstaan in de volgende situaties:

  • U wenst uw beklag in te dienen;
  • U wenst een schorsingsverzoek met betrekking tot de genomen beslissing in te dienen bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ);
  • U wenst een beroepsprocedure te starten bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ);

Voor meer informatie of vragen over uw strafzaak neemt u contact op met Jagesar Advocatuur via 070-2002088 of 06-17307534. Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar info@jagesar-advocatuur.nl. Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.