Meteen naar de inhoud

Jeugdrecht

JEUGDRECHT

Een jeugdige kan op verschillende manieren met het strafrecht of het civiel recht te maken krijgen. Ongeacht op welke wijze de jeugdige met het strafrecht of het civiel recht te maken krijgt, het is van groot belang dat u als ouder en jeugdige goed begrijpt wat er gebeurt en wat daartegen kan worden gedaan. Jagesar Advocatuur kan u bijstaan in deze procedure.

Binnen het jeugdrecht staat de jeugdige centraal. Het doel van het jeugdrecht is gelegen in een pedagogische aanpak, bescherming van de jeugdige en bescherming van de maatschappij. Verschillende organisaties en hulpverleners kunnen zich dan ook mengen in het leven van de jeugdige en in die van de ouders.

Als minderjarige tot en met 12 jaar kan het Openbaar Ministerie niet strafrechtelijk vervolgen, wel mag de politie de minderjarige aanhouden, fouilleren en verhoren. Bij een minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar kan het Openbaar Ministerie besluiten om wel strafrechtelijk te vervolgen. Daarbij zijn verschillende straffen of maatregelen denkbaar. De regels uit het jeugdstrafrecht zijn dan van toepassing en het streven is vaak om een persoonsgerichte en pedagogische aanpak toe te passen.

Ook kan de Raad voor de Kinderbescherming vinden dat de ontwikkeling of opvoeding van het kind of de jeugdige gevaar loopt en zal daarom onderzoek willen doen naar de omstandigheden waarbinnen het kind of de jeugdige opgroeit. De Raad voor de Kinderbescherming zal dan maatregelen willen vragen om de rechten van het kind of de jeugdige te waarborgen. De maatregelen kunnen zijn een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing. Het verzoek tot het treffen van die maatregelen dient de Raad voor de Kinderbescherming in bij de rechter. De rechtbank zal alle partijen uitnodigen om het verzoek te bespreken. Alleen als er sprake was van spoedeisendheid bij de uithuisplaatsing, zal de bespreking daarvan later plaatsvinden. De rechter zal dan een beslissing nemen over de rechtmatigheid van de uithuisplaatsing en op eventuele verdere verzoeken.

mr. R.G. Jagesar is gespecialiseerd in het jeugdrecht en kan u bijstaan in de volgende situaties:

  • U bent opgeroepen om te worden gehoord door de Officier van Justitie voor een zitting;
  • U bent gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter;
  • U heeft een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen;
  • U(w) kind is inmiddels uithuisgeplaatst;
  • U wenst bemiddeling tussen de hulpverlenende instantie en uzelf;
  • U wenst omgang te hebben met uw kind;

Voor meer informatie of vragen over uw zaak neemt u contact op met Jagesar Advocatuur via 070-2002088 of 06-17307534. Stuurt u liever een e-mail, dan kan dat naar info@jagesar-advocatuur.nl. Het eerste gesprek is altijd een gratis en vrijblijvend gesprek.